Home

Welkom bij Werkplaats Sociaal Domein Flevoland!

Wat is de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland?
De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is een samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten, inwoners,
zorg en welzijnsorganisaties, studenten, docenten en onderzoekers van Windesheim in Flevoland.

Wat doen we?
Via actieleren pakken we allerlei vraagstukken op die betrekking hebben op het sociaal domein.
We zijn trots op de projecten die we doen, zoals:

We doen de projecten samen met de inwoners van Flevoland: in elk project zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar!

Boek Samen de puzzel leggen  boek Like a BOZ   boek Alles in het werk stellen 

Meer weten?
Meer weten? Neem contact op met Lydie van der Wurff: l.vanderwurff@windesheim.nl