Home

Welkom op de homepagina van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is een samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten, burgers, zorg en welzijnsorganisaties, studenten, docenten en onderzoekers van Windesheim in Flevoland. Flevo Academie Jeugd, onderzoek naar intergenerationele overdracht, ervaringsdeskundigheid, inzet van technologie in zorg en welzijn: allerlei vraagstukken die betrekking hebben op het sociaal domein worden met behulp van actieleren opgepakt. Meer weten? Neem contact op met Monique Evink: m.evink@windesheim.nl