Kennislijn ‘Iedereen zorgt’

Personeelstekort in zorg en welzijn. Naar een gedeelde verantwoordelijkheid voor het toekomstbestendig organiseren van zorg en welzijn in Flevoland

leerling verpleegkundige

Personeelstekort in zorg en welzijn. Het personeelstekort in zorg en welzijn wordt, net als in andere regio’s, een steeds groter probleem in Flevoland. De verhouding tussen het aantal beschikbare zorgprofessionals en het aantal burgers wordt steeds schever. In de toekomst worden daarom grote tekorten voorspeld in de beschikbaarheid van zorg- en welzijnsprofessionals ten opzichte van de groeiende vraag naar zorg. In Flevoland zijn deze voorspellingen nader geconcretiseerd in de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn. Ook voor Flevoland worden grote tekorten voorspeld, deze worden versterkt door regionale kenmerken van deze provincie:

  • In de komende decennia zal het bevolkingsaantal (met name in Almere en Lelystad) sterk toenemen, doordat er veel huizen bij worden gebouwd.
  • Flevoland is een relatief jonge provincie, waar de eerste generaties nu in de pensioensleeftijd komen. Dat betekent dat er nog gebouwd moet worden aan een zorginfrastructuur die op de ouderen is afgestemd.
  • In verhouding tot de rest van het land heeft Flevoland een grotere laaggeletterdheid en wonen er in verhouding meer mensen met een zogenoemde ‘kwetsbaarheid’.
  • De geografische ligging en aanwezige zorgcapaciteit zorgen ervoor dat er rondom de provincie (denk aan Amsterdam, Utrecht, Zwolle) ook veel concurrerende mogelijkheden kunnen worden geboden voor talent, bijvoorbeeld bij grote organisaties / ziekenhuizen die veel capaciteit hebben voor werving en opleiding en aandacht voor carrièrepaden.

Het Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland van hogeschool Windesheim doet onderzoek naar dit complexe vraagstuk samen met en voor de praktijk. Wij doen dit door middel van de kennislijn ‘Iedereen Zorgt: naar een gedeelde verantwoordelijkheid voor het toekomstbestendig organiseren van zorg en welzijn in Flevoland’. Deze kennislijn kent drie aandachtsgebieden:

  1. De instroom van nieuwe zorg- en welzijnsprofessionals (Nicole de Boer, lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg).
  2. Het behouden van professionals in de zorg en welzijnssector (Anne van Vliet, Lectoraat Urban Innovation).
  3. Het anders organiseren van de zorg en welzijnssector (Nicole de Boer, Desiree Winkelaar- Gerritsen (lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg).