Projecten

Projecten

 

 • lnclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie

  Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt, met begeleiding naar passende reguliere arbeid.

  (juni 2018 – juni 2020)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Wie zorgt in de wijk

  Action learning onderzoek naar ouderenzorg in Almere.

  (januari 2019 – januari 2021)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Wie houdt de muis vast

  Onderzoek naar de behoeften van jongeren en professionals in Forensisch Centrum Teylingereind met betrekking tot het gebruik van internet en ICT toepassingen om de eigen regie van jongeren in de JJI te vergroten.

  (1 september 2016 – 1 augustus 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Jeugdzorg+ Utrecht action learning

  Traject waarin met behulp van kennis over de huidige wijze waarop zorg word geleverd, bekeken wordt hoe meer kan worden aangesloten aan de transitiedoelen in jeugdzorg.

  (1 september 2017 – 15 maart 2018)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Levenscoaching

  Effecten van de aanpak levenscoaching op mensen met een (licht) verstandelijke beperking

  (1 juni 2017 – 30 november 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Uitstroom 24 uurs zorg

  Bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurs zorg.

  (1 juni 2016 – 31 mei 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland