Over de werkplaats

Werkplaatsen Sociaal domein

Wat is een werkplaats?
Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) waren tot 2016 bekend onder de naam “WMO Werkplaatsen”. Een werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin praktijk, onderzoek en onderwijs samenwerken om vanuit de praktijk, beleid en onderwijs vraagstukken te vertalen naar onderzoeksvragen. Onderzoeksresultaten hiervan worden gebruikt om praktijk en onderwijs te professionaliseren.

Wat doen Werkplaatsen Sociaal domein?
In opdracht van het ministerie van VWS onderzoeken, ontwikkelen en evalueren de werkplaatsen sociaal domein nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers werken binnen de werkplaats gezamenlijk aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen.

Inhoudelijke rode draden Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
De projecten van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn onder te verdelen in drie inhoudelijke rode draden:

  • Participatie in de samenleving
  • De rol van ervaringsdeskundigen bij zorg en ondersteuning
  • Inrichten van ondersteuning en zorg bij complexe zorgvragen vanuit klantenperspectief

Wil je meer weten over de achtergronden van de werkplaatsen sociaal domein in Nederland?
Bekijk in onderstaande position paper en in het animatiefilmpje hoe landelijk in de praktijk inhoud wordt gegeven aan de werkplaatsen sociaal domein: