Over de werkplaats

Werkplaatsen Sociaal domein

Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) waren tot 2016 bekend onder de naam “WMO Werkplaatsen”. Een werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin praktijk, onderzoek en onderwijs samenwerken om vanuit de praktijk, beleid en onderwijs vraagstukken te vertalen naar onderzoeksvragen. Onderzoeksresultaten hiervan worden gebruikt om praktijk en onderwijs te professionaliseren.

In o23-11-2017: Wat doen de werkplaatsen sociaal domein?pdracht van het ministerie van VWS onderzoeken, ontwikkelen en evalueren de werkplaatsen sociaal domein nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers werken binnen de werkplaats gezamenlijk aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen.

 

Bekijk de position paper ‘Regionale broedplaatsen voor onderzoek en praktijkleren’ en/of het animatiefilmpje waarin duidelijk wordt hoe in de praktijk inhoud wordt gegeven  aan de werkplaatsen sociaal domein.