Afgeronde projecten

 • Versterking van de informatie positie van de Raad 2019

  Almere benut de inzichten uit de monitor om doorlopend te leren van de praktijk en van trends die zichtbaar worden.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Ik maak mijn eigen plan

  Het ‘eigen plan’ houdt in dat een burger zelf zijn ideeën over welke ondersteuning en zorg hij nodig heeft formuleert in een plan en dat dit het vertrekpunt vormt voor het inrichten van de zorg en ondersteuning.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Waarderen van inzet

  De gemeente Noordoostpolder wil graag meer inzicht in intensieve en dure jeugdhulptrajecten. Middels kwalitatief onderzoek onder gezinnen en cliënten en onder hulpverleners geven we een antwoord op vragen van de gemeente.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Academische werkplaats risicovolle jeugd/leer mij kennen

  Met dit project willen we in kaart brengen welke fysieke, sociale en risicofactoren vanuit klantenperspectief van invloed zijn op een succesvolle maatschappelijke participatie van risicojongeren en hun gezinnen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Uitnodigen tot Samenredzaamheid

  In dit project zijn onderzoekers op zoek gegaan naar hoe inwoners te bereiken waarvan we aannemen dat zij wel behoefte hebben aan activiteiten, maar niet overgaan tot het organiseren ervan en ook niet meeliften op activiteiten die wel georganiseerd worden.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) in Almere in beeld

  In het kader van “samen ontwikkelen, leren en implementeren” heeft gemeente Almere een drietal concrete vraagstukken benoemd voor de ontwikkeling van OCO.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland