Actieleren afweging JH met verblijf

Actieleren afweging JH met verblijf
24 augustus 2021 admin

Actieleren afweging JH met verblijf

In Flevoland is behoefte aan handvatten voor de afweging wanneer 24 uurs jeugdhulp in te schakelen en te beoordelen welke vorm van jeugdhulp met verblijf passend zou zijn. Uit eerdere actieleertrajecten van het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg kwam onder andere naar voren dat jeugdigen die leven in behandelgroepen, in gezinshuizen en in pleeggezinnen daar niet altijd op de meest geschikte plek verblijven.
De ambitie met betrekking tot de afweging bij alle hulpvragen voor 24-uurs jeugdhulp is om te doen wat werkelijk nodig is, passend bij de transformatie-opdracht. Er is echter nog weinig bekend met betrekking tot de afweging voor het plaatsen van jeugdigen binnen jeugdhulp met verblijf. Hoe wordt deze afweging precies gemaakt in het voorveld? Op welke wijze wordt samengewerkt met 24-uurs jeugdhulp? Welke kaders worden daarbij gebruikt en op welke wijze kan de afweging verbeterd worden?
Het samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf heeft een subsidie ontvangen vanuit de gemeente Almere namens het programma Zorglandschap Flevoland Jeugd voor de ontwikkeling van een afwegingskader jeugdhulp met verblijf. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het afwegingskader is dat we samen leren en ontwikkelen, mede ondersteund door middel van actieleren, een veelgebruikte methode in het Zorglandschap Flevoland Jeugd. Het programmateam heeft de opdracht voor het actieleren rondom het afwegingskader uitbesteed aan het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Het actieleren rondom de ontwikkeling en implementatie van het afwegingskader zal van 1 januari 2020 – 31 december 2021 uitgevoerd worden door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*