Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘Kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor kinderen met complexe problematiek’

Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘Kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor kinderen met complexe problematiek’
1 mei 2020 admin

Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘Kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor kinderen met complexe problematiek’

Ontwikkellijn 2 richt zich op kleinschalige gezinsgerichte opvang. Voor kinderen tot 21 jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is er dringende behoefte aan meer kleinschalig gezinsgerichte woonvormen als gezinshuizen en pleeggezinnen. Daarnaast moet er ook worden ingezet op het terugdringen en voorkomen van breakdowns en gezorgd worden voor meer continuïteit van plaatsingen in pleegzorg en gezinshuizen. Hiervoor moeten pleeggezinnen en gezinshuisouders beter worden toegerust om jeugdigen met complexe problematiek te ondersteunen. Het action learning traject van het lectoraat heeft als doel het ondersteunen van ontwikkellijn 2 door het monitoren van de ontwikkelingen, het in kaart brengen van resultaten en op basis daarvan aanknopingspunten bieden voor eventuele bijsturing van het traject.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*