Projecten

 • Versterking van de informatie positie van de Raad 2019

  No Comments

  Almere benut de inzichten uit de monitor om doorlopend te leren van de praktijk en van trends die zichtbaar worden.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Ik maak mijn eigen plan

  No Comments

  Het ‘eigen plan’ houdt in dat een burger zelf zijn ideeën over welke ondersteuning en zorg hij nodig heeft formuleert in een plan en dat dit het vertrekpunt vormt voor het inrichten van de zorg en ondersteuning.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Waarderen van inzet

  No Comments

  De gemeente Noordoostpolder wil graag meer inzicht in intensieve en dure jeugdhulptrajecten. Middels kwalitatief onderzoek onder gezinnen en cliënten en onder hulpverleners geven we een antwoord op vragen van de gemeente.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Flevo Academie Jeugd

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Academische werkplaats risicovolle jeugd/leer mij kennen

  No Comments

  Met dit project willen we in kaart brengen welke fysieke, sociale en risicofactoren vanuit klantenperspectief van invloed zijn op een succesvolle maatschappelijke participatie van risicojongeren en hun gezinnen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Uitnodigen tot Samenredzaamheid

  No Comments

  In dit project zijn onderzoekers op zoek gegaan naar hoe inwoners te bereiken waarvan we aannemen dat zij wel behoefte hebben aan activiteiten, maar niet overgaan tot het organiseren ervan en ook niet meeliften op activiteiten die wel georganiseerd worden.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘Kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor kinderen met complexe problematiek’

  No Comments

  Ontwikkellijn 2 richt zich op kleinschalige gezinsgerichte opvang. Voor kinderen tot 21 jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is er dringende behoefte aan meer kleinschalig gezinsgerichte woonvormen als gezinshuizen en pleeggezinnen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Action learning traject ontwikkellijn 1 ‘Intensief ambulante systeemgerichte behandeling thuis’

  No Comments

  Ontwikkellijn 1 heeft als doel het intensiever inzetten op het ontwikkelen van intensief ambulante systeemgerichte behandeling thuis zowel voor jongeren met jeugd- en opvoedhulpproblematiek
  als voor jongeren met psychiatrische problematiek.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) in Almere in beeld

  No Comments

  In het kader van “samen ontwikkelen, leren en implementeren” heeft gemeente Almere een drietal concrete vraagstukken benoemd voor de ontwikkeling van OCO.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Samen werken, samen delen: één jeugddossier

  No Comments

  De Centra Jeugd en Gezin (CJG’s) Noord Veluwe zijn de eerste CJG’s in Nederland die gaan werken met een jeugddossier waarin ouders en kinderen een eigenstandig toegangsrecht hebben.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland