Jeugdzorg+ Utrecht action learning

Jeugdzorg+ Utrecht action learning
1 maart 2018 admin

Jeugdzorg+ Utrecht action learning

In 2015 is de jeugdwet in werking getreden en sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders integraal en op laagdrempelige wijze worden aangeboden.

Jeugdzorg+ Utrecht action learning is een traject waarin met behulp van kennis over de huidige wijze waarop zorg word geleverd, bekeken wordt hoe meer kan worden aangesloten bij de transitiedoelen in jeugdzorg gebaseerd op de uitgangspunten van de jeugdwet. Klik hier voor de rapportage van het onderzoek.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*