Evaluatie DOEN!

Evaluatie DOEN!
21 september 2017 admin

Evaluatie sociale wijkteams Noordoostpolder

Een onderzoek dat gericht is op de continue verbetering van de werkwijze van DOEN! ten behoeve van het optimaal aansluiten bij de ondersteuningsvraag van inwoners van de Noordoostpolder.

De rol van de casusregisseur is in een groot deel van de casussen en trajecten veranderd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan over de opdracht van- en de rollen binnen DOEN! In het onderzoek zijn de beoogde werkwijze en resultaten geëvalueerd. Daarnaast zijn de hulpverleningsprocessen doorgelicht op effectiviteit en efficiëntie met behulp van de effectenmonitor (afgeleide van effectencalculator-methode). In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan over inrichting van werkwijze, organisatie, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering.