Afgeronde projecten

 • Wie houdt de muis vast

  No Comments

  Onderzoek naar de behoeften van jongeren en professionals in Forensisch Centrum Teylingereind met betrekking tot het gebruik van internet en ICT toepassingen om de eigen regie van jongeren in de JJI te vergroten.

  (1 september 2016 – 1 augustus 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Jeugdzorg+ Utrecht action learning

  No Comments

  Traject waarin met behulp van kennis over de huidige wijze waarop zorg word geleverd, bekeken wordt hoe meer kan worden aangesloten aan de transitiedoelen in jeugdzorg.

  (1 september 2017 – 15 maart 2018)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Levenscoaching

  No Comments

  Effecten van de aanpak levenscoaching op mensen met een (licht) verstandelijke beperking

  (1 juni 2017 – 30 november 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Uitstroom 24 uurs zorg

  No Comments

  Bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurs zorg.

  (1 juni 2016 – 31 mei 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Forca project ‘ICT daar weet ik wel wat van’

  No Comments

  Onderzoek naar invloed van ICT gebruik vergroten eigen regievoering binnen JJI/Jeugdzorg Plus

  (1 september 2015 – 31 maart 2016)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Actionlearning traject locale toegang jeugdhulp met verblijf

  Traject waarin kennis over de lokale werkwijze per gemeente met betrekking tot toegang wordt gedeeld en overeenkomsten en verschillen in kaart worden gebracht met het oog op van elkaar willen leren.

  (1 mei 2017 – 28 februari 2018)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Integrale crisisaanpak 0-100

  Cliënttrajecten van mensen in de crisisaanpak en de werkwijze van organisaties die een crisisdienst hebben in Flevoland.

  (1 mei 2017 – 31 december 2017)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Integraal aan het werk

  Werkzame en effectieve principes van integrale dienstverlening inclusief de diensten van klantmanagers Werk en Inkomen in het sociaal domein.

  (1 september 2017 – 1 juni 2018)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Monitor zorglandschap Flevoland

  Opzet en uitvoering van een provinciale monitor op het gebied van zes projecten die worden ondernomen door het zorglandschap gericht op jeugd/jeugdhulp/jeugdzorg.

  (1 november 2016 – 31 december 2018)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Academische werkplaats risicojeugd

  Onderzoek naar preventieve aanpak op lokaal niveau, bejegening jongeren en professionals.

  (1 september 2016 – 31 augustus 2019)

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland