Waarderen van inzet

Waarderen van inzet
1 mei 2020 admin

Waarderen van inzet

In het jeugdbeleid is er een sterke overschrijding van het budget. Een beperkt deel van de cliënten doet een beroep op een groot deel van de financiële middelen. De gemeente Noordoostpolder wil graag meer inzicht in intensieve en dure jeugdhulptrajecten. Zijn er bepaalde kenmerken, situaties of thematiek die we veel terugzien en mogelijk een verklaring zijn voor de intensiteit en kostbaarheid van een dergelijk traject? Ook wil zij graag weten of zij in de toekomst anders om kan gaan met situaties, zodat eenzelfde of beter resultaat voor de cliënt kan worden behaald, met minder kosten. Middels kwalitatief onderzoek onder gezinnen en clienten en onder hulpverleners geven we een antwoord op deze vragen. We vertaalden de opdracht in de volgende vraagstellingen:

  • Hoe zien intensieve jeugdhulptrajecten in Noordoostpolder eruit als het gaat om achtergronden van cliënten, doorlopen zorgpad, matched care, aangeboden behandelingen en andere relevante kenmerken?
  • Wat zijn volgens beleidsmakers en gedragsdeskundigen verklarende factoren voor de intensiteit en de kostbaarheid van intensieve jeugdhulptrajecten in Noordoostpolder?
  • Hoe denken zorgaanbieders hier over?
  • Hoe beschrijven cliënten en naasten hun leven in de context van het doorlopen intensieve traject en wat kunnen we hier van leren met betrekking tot de inzet van de hulp die werd geboden?
  • Zijn er – met de kennis van nu – jeugdhulpscenario’s denkbaar die minder kostbaar waren geweest met eenzelfde of beter resultaat voor de cliënt?

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*