Integraal aan het werk

Integraal aan het werk
11 oktober 2017 admin

Integraal aan het werk

Een onderzoek naar de werkzame en effectieve principes van integrale dienstverlening, inclusief de diensten van klantmanagers Werk en Inkomen in het sociaal domein, in opdracht van ZonMw.

Er is veel onduidelijkheid omtrent het begrip integrale dienstverlening, zo is gebleken. Begrippen als integrale aanpak, integrale werkwijze, integrale dienstverlening en integrale benadering worden door elkaar gebruikt door instanties. Wat overeenkomt is  dat ze verwijzen naar een rond de klant geformeerd interdisciplinair en interorganisationeel netwerk dat door interactieve communicatie met de klant zorgt voor de juiste coördinatie en continuïteit. Integrale aanpak lijkt daardoor vooral een operationeel vraagstuk van ketensamenwerking, van teamsamenstelling en intersectorale afspraken.

Maar uiteindelijk gaat het om de klant. Wat betekent een integrale aanpak vanuit het perspectief van de klant en wat betekent dit voor de definitie van effectiviteit? En als er verschillende betekenisgevingen zijn, lukt het alle partijen dan bij elkaar te komen, of blijven verschillende betekenissen naast elkaar bestaan met alle spraakverwarring van dien? De burger kan bijvoorbeeld anders denken over wat belangrijk is voor hem of haar in een integrale aanpak waar klantmanagers Werk en Inkomen deel van uitmaken.

Het onderzoek richt zich op dit soort vragen en vindt plaats vanuit vier verschillende werkplaatsen sociaal domein in Flevoland, Utrecht, Zwolle en Groningen. Aan dit onderzoek nemen per werkplaats twee gemeenten met hun sociale teams deel. In het rapport zijn de bevindingen te lezen.