Digitaal jeugddossier AL – Samen werken, samen delen: één jeugddossier

Digitaal jeugddossier AL – Samen werken, samen delen: één jeugddossier
24 augustus 2021 admin

Digitaal jeugddossier AL – Samen werken, samen delen: één jeugddossier

Een belangrijk onderdeel van de transformatie van de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg is dat professionals de regie laten bij ouders en jeugdigen. Daarom gaan de Centra Jeugd en Gezin Noord Veluwe werken met een nieuw jeugddossier. In tegenstelling tot het digitale jeugddossier
dat tot nu toe gebruikt wordt, hebben ouders en kinderen in het nieuwe dossier een eigenstandig toegangsrecht. Dit betekent dat ouders en kinderen vanaf 12 jaar met hun DigiD kunnen inloggen in hun dossier. Zij kunnen de gegevens inzien, gegevens toevoegen en gegevens aanpassen.
‘Samen werken, samen delen: één jeugddossier’ is een nieuw initiatief, de CJG’s Noord veluwe zijn de eerste CJG’s in Nederland die gaan werken met een gedeeld jeugddossier. Er zijn echter nog veel vragen over de toepassing van dit nieuwe dossier. Op welke wijze kunnen CJG-medewerkers
het beste samenwerken met ouders en kinderen in het nieuwe dossier? Hoe gaan we om met privacy gevoelige informatie? Wat gebeurt er in situaties waarbij ouders en professionals aangeven dat inzage niet helpend is voor het kind? Daarnaast is de verwachting dat het werken met dit nieuwe dossier een cultuuromslag vraagt van de CJG-medewerkers. Het is belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen zich deze nieuwe denk- en
werkwijze eigen te maken en dat zij de gelegenheid krijgen samen te leren en samen te werken aan kwaliteitsverbetering. Een groot deel van deze (nieuwe) denk- en werkwijze staat in de kwaliteitswaarden van het CJG
Noord-Veluwe. Deze zijn in 2016 door Stichting Jeugd Noord Veluwe en Stichting Alexander geformuleerd, op basis van dialoogsessies met ouders en jongeren. In deze kwaliteitswaarden wordt o.a. benoemd dat het gezin de regie houdt en dat kinderen en ouders eigenaar zijn van de door hen gegeven informatie. Deze kwaliteitswaarden zijn tot stand gekomen door middel van een dialoog met kinderen, jongeren en ouders, waarna hulpverleners, bestuurders en ambtenaren aangesloten zijn (zie ook www.Q4C.nl).

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*