Actieleren Veilig Thuis

Actieleren Veilig Thuis
24 augustus 2021 admin

Actieleren Veilig Thuis

Sinds januari 2020 werkt Veilig Thuis in Almere met regioteams. De invoering van de regioteams sluit aan bij de behoefte van Veilig Thuis en de ketenpartners zoals JGZ Almere, De Schoor en Blijf
Groep om kortere lijnen tussen de verschillende organisaties te creëren, elkaar en elkaars werkveld beter te leren kennen en laagdrempelig ondersteuning te kunnen bieden en makkelijker op- en af te
kunnen schalen.
Het is daarom van belang dat er een goede samenwerking is tussen de partners, waarbij zij goed op de hoogte zijn van elkaars werkveld, de rolverdeling en bijbehorende verwachtingen. Daarnaast is
het belangrijk om dezelfde taal te spreken en elkaar tijdig te vinden in de vaak complexe casuïstiek. In het actieleertraject dat Veilig Thuis, JGZ Almere, De Schoor en Blijf Groep samen met het
Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg zullen uitvoeren zal de samenwerking tussen deze partijen in Almere Buiten en Almere Oost centraal staan. Het doel is om te komen tot een verdiepingsslag met betrekking tot de samenwerking, waarbij helderder wordt wie welke rol
heeft en hoe professionals van verschillende organisaties elkaar kunnen versterken in deze rol en kunnen toewerken naar meer gezamenlijkheid in de werkwijze. De vraag die hierbij centraal staat is: op welke wijze kunnen deze organisaties optimaal met elkaar samenwerken zodat er ontschotting tussen de organisaties plaatsvindt en er toegewerkt wordt naar
een meer overstijgende samenwerking?

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*