Academische werkplaats risicojeugd

Academische werkplaats risicojeugd
28 september 2017 admin

Academische werkplaats risicojeugd (AWRJ)

Deze werkplaats richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen, uitval op alle leefgebieden en met (risico op) justitiecontacten. De jongeren kunnen in een behandelinstelling zitten, hier net uitkomen, of ze kunnen het risico lopen om in de (justitiële) jeugdzorg te belanden. De Academische Werkplaats Risicojeugd is een samenwerkingsverband van acht organisaties en vier gemeenten, waar kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over risicojongeren wordt vergaard, gedeeld, geïntegreerd en toegepast. Doel is het bieden van gerichte zorg aan deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen en zo bij te dragen aan een gunstiger toekomstperspectief voor zowel henzelf als de maatschappij.

De werkplaats is in 2017 door ZonMw uitgeroepen tot parelproject, zie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-academische-werkplaats-forensische-zorg-voor-jeugd/

Voor meer informatie over de werkplaats http://awrj.nl/