Integraal crisisteam

Integraal crisisteam
24 augustus 2021 admin

Integraal crisisteam

In het voorjaar 2019 is gestart met de pilot Integraal Crisisteam. Hierin werken GGZ Centraal, Fornhese, Veilig Thuis en GGD samen om de zorg voor cliënten te verbeteren (zie handreiking voor uitgebreide toelichting). De afgelopen periode is winst geboekt m.b.t. elkaar kunnen vinden bij de
verschillende organisaties. Ook hebben de medewerkers van de organisaties meer inzicht gekregen in elkaars werkzaamheden.
Het integraal crisisteam gaat nog erg weinig met elkaar op pad. Uit de pilot 2019-2020 kwam naar voren dat medewerkers en managers een mogelijke meerwaarde zien in het gezamenlijk oppakken van casussen, maar dat dit vanwege praktische belemmeringen lastig te organiseren is. Daarnaast
is het perspectief van de klant onderbelicht gebleven en zou de meerwaarde voor de GGD in een vervolgtraject meer aandacht mogen krijgen. Uit het managers overleg 16 september kwam naar voren dat het van grote meerwaarde zou kunnen zijn als medewerkers van GGZ centraal, Veilig Thuis en GGD Flevoland beter van elkaar zouden weten op welke wijze en vanuit welke visie zij hun werkzaamheden doen zodat zij meer vanuit een gezamenlijk beeld naar dezelfde problematiek gaan kijken.
Vanuit deze gezamenlijke visie kunnen vraagstukken die nu spelen in de aanloop naar de crisishulpverlening maar ook tijdens en na afloop van de crisishulpverlening gezamenlijk worden bekeken en worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:
‐ Hoe gaan we om klanten die een groot risico lopen opnieuw in een crisissituatie terecht te komen (bijv. klanten waarbij wel sprake is van GGZ problematiek, maar niet van acute psychiatrie of gezinnen waarbij sprake is van chronische crises situaties)?
‐ Wat verstaan we onder een crisis situatie en hoe krijgen we hier een meer gezamenlijke visie op?
‐ Hoe maken we een beter verbinding tussen de crisishulpverlening en de hulpverlening die plaatsvindt in het voorveld en na afloop van de crisishulpverlening?

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*