Levenscoaching
8 november 2017 admin

Levenscoaching

Onderzoek naar de effecten van de aanpak levenscoaching op mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Jongeren met LVB lopen net als mensen zonder LVB in verschillende levensfasen tegen belangrijke levensvragen aan. Uit onderzoek is gebleken dat het voor jongeren met LVB complexer en ingewikkelder is om met deze cruciale momenten in het leven om te gaan. Hierdoor lopen zij het risico om terugkerend in moeilijke situaties te komen.

 

MEE Ijsseloevers is in dit kader gestart met de pilot Levenscoach, evenals de gemeente Almere. In deze aanpak wordt uitgegaan van een ‘chronisch hulpverleningsproces’ in plaats van een ‘lineair hulpverleningsproces’. Niet het oplossen van een probleem op basis van een hulpvraag staat centraal, maar het er zijn voor een jongere met een LVB op het moment dat er zich een levensvraag aandient. Het doel is dat er een eindje met de jongere meegelopen kan worden en (in)formele netwerken tijdig geactiveerd kunnen worden om zo een stapeling of verergering van problemen te voorkomen, met de bijbehorende inzet van duurdere dan wel zwaardere zorg.

De inzet van een Levenscoach is een nieuwe aanpak. Omdat er nog weinig bekend is over hoe dergelijke vormen van zorg en ondersteuning eruit zouden moeten zien, op welke wijze deze bijdragen aan de levensvragen van deze doelgroep en wat de randvoorwaarden zijn voor de implementatie van dergelijke aanpakken, wordt hier onderzoek naar gedaan. Er wordt verkend tegen welke levensvragen mensen met een LVB aanlopen, wat hen helpt om hiermee om te gaan, wat zij nodig hebben en op welke wijze de inzet van een Levenscoach hier al dan niet aan bijdraagt. Klik hier voor de rapportage van het onderzoek.

 

 

 

 

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*