Lopende projecten

 • Actieonderzoek bovenregionaal expertisenetwerk

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Integraal crisisteam

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Actieleren afweging JH met verblijf

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Digitaal jeugddossier AL – Samen werken, samen delen: één jeugddossier

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Actieleren Veilig Thuis

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Flevo Academie Jeugd

  No Comments

  Onder de naam Flevo Academie Jeugd wordt een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘Kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor kinderen met complexe problematiek’

  No Comments

  Ontwikkellijn 2 richt zich op kleinschalige gezinsgerichte opvang. Voor kinderen tot 21 jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is er dringende behoefte aan meer kleinschalig gezinsgerichte woonvormen als gezinshuizen en pleeggezinnen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Action learning traject ontwikkellijn 1 ‘Intensief ambulante systeemgerichte behandeling thuis’

  No Comments

  Ontwikkellijn 1 heeft als doel het intensiever inzetten op het ontwikkelen van intensief ambulante systeemgerichte behandeling thuis zowel voor jongeren met jeugd- en opvoedhulpproblematiek
  als voor jongeren met psychiatrische problematiek.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Preventie van remmende intergenerationele overdracht

  No Comments

  In het project vindt onderzoek plaats naar de werkzame factoren die bijdragen aan het doorbreken en voorkómen van intergenerationele overdracht van aspecten die van invloed zijn op armoede en gezondheidsproblemen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland