Afgeronde projecten

 • Samen werken, samen delen: één jeugddossier

  De Centra Jeugd en Gezin (CJG’s) Noord Veluwe zijn de eerste CJG’s in Nederland die gaan werken met een jeugddossier waarin ouders en kinderen een eigenstandig toegangsrecht hebben.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Landelijk Platform Zelfmanagement presenteert resultaten op 21 juni 2019

  Lectoraten van 9 hogescholen werken samen in het Landelijk Platform Zelfmanagement met als doel (zorg)professionals beter toe te rusten met kennis uit praktijkgericht onderzoek.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Pilot Integraal Crisisteam 0-100 Flevoland

  Evaluaties lieten zien dat burgers en professionals zoekende zijn naar het juiste meldpunt en dat niet altijd helder was wie wat doet. Daarom is er een pilot Integraal crisisinterventieteam gestart door GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • SLOW, waar gáát dat over?

  Samen leren, onderzoeken en werken, daar staat SLOW voor. Dit is een nieuwe stagevorm
  waarmee we op dit moment in Almere Haven mooie ervaring opdoen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Beschermd Wonen in Beweging

  In samenwerking met alle betrokkenen wordt in de praktijk gewerkt aan een beter begrip en aan de integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijken, dorpen en buurten.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • lnclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie

  Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt, met begeleiding naar passende reguliere arbeid.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland