Lopende projecten

 • Pilot Integraal Crisisteam 0-100 Flevoland

  Evaluaties lieten zien dat burgers en professionals zoekende zijn naar het juiste meldpunt en dat niet altijd helder was wie wat doet. Daarom is er een pilot Integraal crisisinterventieteam gestart door GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • SLOW, waar gáát dat over?

  Samen leren, onderzoeken en werken, daar staat SLOW voor. Dit is een nieuwe stagevorm
  waarmee we op dit moment in Almere Haven mooie ervaring opdoen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Beschermd Wonen in Beweging

  In samenwerking met alle betrokkenen wordt in de praktijk gewerkt aan een beter begrip en aan de integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijken, dorpen en buurten.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • lnclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie

  Onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt, met begeleiding naar passende reguliere arbeid.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Wie zorgt in de wijk

  In het project ‘Wie zorgt in de wijk’ richten we ons op professionalisering van wijkverpleegkundigen, studenten en docenten, en iedere andere geïnteresseerde die een bijdrage levert in de zorg voor ouderen in de wijken van de regio Almere.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland