Lopende projecten

 • Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘Kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor kinderen met complexe problematiek’

  Ontwikkellijn 2 richt zich op kleinschalige gezinsgerichte opvang. Voor kinderen tot 21 jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is er dringende behoefte aan meer kleinschalig gezinsgerichte woonvormen als gezinshuizen en pleeggezinnen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Action learning traject ontwikkellijn 1 ‘Intensief ambulante systeemgerichte behandeling thuis’

  Ontwikkellijn 1 heeft als doel het intensiever inzetten op het ontwikkelen van intensief ambulante systeemgerichte behandeling thuis zowel voor jongeren met jeugd- en opvoedhulpproblematiek
  als voor jongeren met psychiatrische problematiek.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) in Almere in beeld

  In het kader van “samen ontwikkelen, leren en implementeren” heeft gemeente Almere een drietal concrete vraagstukken benoemd voor de ontwikkeling van OCO.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Samen werken, samen delen: één jeugddossier

  De Centra Jeugd en Gezin (CJG’s) Noord Veluwe zijn de eerste CJG’s in Nederland die gaan werken met een jeugddossier waarin ouders en kinderen een eigenstandig toegangsrecht hebben.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Preventie van remmende intergenerationele overdracht

  In het project vindt onderzoek plaats naar de werkzame factoren die bijdragen aan het doorbreken en voorkómen van intergenerationele overdracht van aspecten die van invloed zijn op armoede en gezondheidsproblemen.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
 • Landelijk Platform Zelfmanagement presenteert resultaten op 21 juni 2019

  Lectoraten van 9 hogescholen werken samen in het Landelijk Platform Zelfmanagement met als doel (zorg)professionals beter toe te rusten met kennis uit praktijkgericht onderzoek.

  Lees meer
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland