Verklarende analyse als levend document

Verklarende analyse als levend document
12 juni 2023 admin
een groep mensen praat en denkt

Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen van gezinnen die met jeugdzorg te maken hebben. De analyse wordt samen met de cliënt gemaakt en geeft informatie over het ontstaan en voortbestaan van problemen en legt verbanden tussen deze factoren. Zo ontstaat er overzicht over de situatie en de samenhangende factoren die daarop van invloed zijn. Dit overzicht is de opstap om samen de doelen voor de hulp of behandeling te formuleren. Hiermee voorkom je dat je symptoomgericht gaat behandelen, maar kijkt naar de onderliggende factoren die maken dat het probleem is ontstaan.

In de praktijk…

Vanuit de praktijk wordt aangegeven dat er niet altijd een verklarende analyse wordt gemaakt aan het begin van een jeugdhulptraject. We horen dat aanbieders soms een nieuwe verklarende analyse maken, ook al is er al één gemaakt, bijvoorbeeld door de lokale toegang. De verklarende analyse wordt soms gezien als rapportage in plaats van als een levend (groei)document dat meereist met het gezin en waarin informatie up to date wordt gehouden. Daardoor gaat kostbare tijd en informatie verloren en wordt het gezin onnodig belast. 

Actieleren

De Flevo Academie Jeugd heeft het initiatief genomen om het gebruik van de verklarende analyse te verbeteren. Met de lokale toegang Dronten en aanbieder Praktijk DichterBij is een actieleertraject gestart om een werkwijze te ontwikkelen om de verklarende analyse als een levend, dynamisch document te gebruiken. De eerste bijeenkomst is in juni 2023.

Praktijk DichterBij werkt met de verklarende analyse als een door de gidsen van de gemeente Dronten aangeleverd document. Er is door gidsen van Dronten en behandelaars van Praktijk DichterBij een aantal keer gezamenlijk een verklarende analyse gemaakt, bijvoorbeeld bij de start van een behandeling of als een casus vastliep. Daarin wordt door beide al goed samengewerkt. Praktijk DichterBij heeft en aantal passende casussen geselecteerd om het actieleren mee te starten.

Een actieleertraject is een combinatie van leren, reflecteren, actie nemen en samen ontwerpen van een werkwijze. Meer informatie over actieleren vind je in het boek ‘Samen de puzzel leggen – leren en veranderen door middel van actieleren‘.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*