Samen werken & Samen leren

Samen werken & Samen leren
8 december 2022 admin
studenten aan een tafel

Bij interdisciplinair samenwerken hebben de verschillende professies/disciplines elkaar nodig om een probleem op te lossen of een vraag te onderzoeken.* In interactie probeer je samen te komen tot integratie van perspectieven of inzichten uit verschillende disciplines, om zo een complex fenomeen beter te kunnen duiden. Samen kun je meer dan alleen. Integratie kan bijvoorbeeld plaatsvinden op het niveau van methoden, tools, concepten, theorieën of inzichten.**

Tijdens de ‘lerend netwerk sessies’ die vanuit de Flevo Academie Jeugd zijn gehouden, kwamen verscheidende thema’s naar voren die doorontwikkeld kunnen worden. Eén van die thema’s is het interdisciplinair samenwerken.

Interdisciplinaire samenwerking gaat over het proberen te integreren van elkaars vakgebieden om een gezamenlijke doelstelling te behalen. Deze doelstelling kan inhoudelijke casuïstiek betekenen, maar ook collectieve trainingen, opleidingen, werkwijze, enzovoorts.

Het samen werken en samen leren wordt cyclisch toegepast. Er worden groepen van 6-8 personen gevormd, met daarin bij voorkeur gedragsdeskundigen, jeugdhulpmedewerkers, (vraagstuk- en casusafhankelijk) beleidsmakers en leidinggevenden van betrokken organisaties. Dit zorgt voor ontmoeting, begrip en kennis. Gezamenlijk worden de doelstellingen bepaald. Met methodieken als kritische dialogen, intervisie, casuïstiek, visieontwikkeling en workshops kan er integratie worden bewerkstelligd in de taal, methodieken en tools. Bijvangst kan zijn dat deze bijeenkomsten gaan dienen om reflectiepunten te kunnen halen voor kwaliteitsregisters.

Vanuit de Flevo Academie jeugd is begonnen met het werven van professionals en het organiseren van deze bijeenkomsten. De eerste contouren hiervoor staan al stevig, in 2023 krijgt Samen werken & samen leren verder vorm.

* Hier kan een verschil worden gemaakt tussen praktisch interdisciplinair werken en inhoudelijke interdisciplinair werken.

** Hagen, Konings, Haanstra (2009). Samenwerken – multidisciplinair versus interdisciplinair. Amsterdam University of Arts.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*