Wijkleernetwerk Flevoland

Wijkleernetwerk Flevoland
6 september 2017 admin

Wijkleernetwerk Flevoland

Het wijkleernetwerk Flevoland is een leernetwerk voor/rond het werk van (wijk)verpleegkundigen en is onderdeel van de leerinfrastructuur Flevoland. De leerinfrastructuur kent een ‘macramé’structuur, waarbij op de knooppunten ontmoeting plaatsvindt van praktijk, onderwijs en onderzoek ten behoeve van gezamenlijk leren.

De fluïde organisatie is gebaseerd op inhoudelijke thema’s. Werkvormen die daarbij worden gebruikt zijn action learning en vanuit diverse invalshoeken samen nieuwe aanpakken maken: co-creëren. Het wijkleernetwerk richt zich op de volgende thema’s: zelfredzaamheid, samenredzaamheid, zelfmanagement en multidisciplinaire samenwerking (sociaal domein en medisch domein).

Het wijkleernetwerk Flevoland bestaat uit vertegenwoordiging van:

  • Wijkverpleegkundigen: Zorggroep Almere, Leger des Heils, Buurtzorg Nederland, Zorgfix;
  • Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen: College Zorg Opleiding;
  • Netwerk voor mensen met een chronische ziekte of beperking: IederIn;
  • Netwerkorganisatie eerste lijn: ROS;
  • Mbo-verpleegkunde: ROC van Flevoland en Landstede
  • Hbo-verpleegkunde: Windesheim Flevoland;
  • Lectoraat: Windesheim Flevoland.

Vanuit dit leernetwerk zijn diverse activiteiten opgezet in de wijk, zoals:

OTT

Vanuit hogeschool Windesheim Flevoland worden Comakerships uitgevoerd in de wijk. (Comakerships zijn opdrachten en projecten op hbo-niveau voor bedrijven, scholen of zorginstellingen die worden uitgevoerd door studenten, waarbij uiteindelijk door hen een product of een dienst wordt opgeleverd voor de opdrachtgever). Een voorbeeld hiervan is de comaker OTT (Ondersteunende Technologie Thuis).  Studenten gaan bij deze opdracht samen met wijkverpleegkundigen in gesprek met cliënten, om gedroomde werkelijkheden van cliënten in beeld krijgen. Aan de hand daarvan zoeken zij uit welke OTT mogelijkheden er zijn en informeren zij wijkverpleegkundigen  over deze gedroomde werkelijkheden en OTT mogelijkheden. Met gedroomde werkelijkheden waarvoor geen OTT mogelijkheden zijn gevonden informeren zij het bedrijfsleven over lacunes in OTT mogelijkheden.

Allemaal wijkwerkers

Voor werkers in de wijk, waaronder wijkverpleegkundigen, worden bijeenkomsten georganiseerd over transformatiethema’s (bijvoorbeeld preventie of preventief handelen in de wijk) die ze als wijkwerkers delen en waarvoor afstemming van belang kan zijn.

Actieleergroepen

Bij actieleren bespreken groepen deelnemers samen gedeelde belangrijke onderwerpen waardoor men van en met elkaar leert. Het wijkleernetwerk organiseert actieleerbijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

  • Screening
  • Signalering
  • Stagebeleid voor werken in de wijk

 

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*